Best Buy Award DEEPMA istraživanje

04/11/2017

naslovna slika posljednje novosti mljekare lazine

Best Buy Award – DEEPMA istraživanje - Proizvodi mljekare Lazine iz Danilovgrada su najboji primjer i tipičan simbol najboljeg odnosa cijene i kvaliteta (najbolji kvalitet za potrošeni novac – best value for money) na crnogorskom tržištu  - u kategoriji jogurta i mlijeka. Ovo je rezultat prvog crnogorskog Best Buy Award – DEEPMA istraživanja (www. bestbuyaward.org), koje je u februaru ove godine sprovela švajcarska organizacija ICERTIAS – International Certification Association GmbH sa sjedištem u Cirihu (www.icertias.com).Istraživanjem Best Buy Award, mjeri se iskustvo i zadovoljstvo građana odnosom cijene i kvaliteta proizvoda i usluga na tržištu (najbolji kvalitet za potrošeni novac). Istraživanje je u Crnoj Gori obavljeno u februaru 2015. godine i obuhvatilo je 50 različitih komercijalnih i nekomercijalnih kategorija u sektorima privrede. U okviru istraživanja u vezi s Nagradom za najpovoljniju kupovinu – Best Buy Award, od ispitanika je traženo da daju mišljenje o tome šta, na osnovu njihovog ličnog mišljenja i iskustva sa određenim kategorijama proizvoda i usluga na crnogorskom tržištu, predstavlja najbolji odnos cijene i kvaliteta – najbolji kvalitet za potrošeni novac.  Sva pitanja u Best Buy Award istraživanju bila su otvorena, tj. ispitanici nisu imali ponuđene odgovore. Mogli su slobodno navoditi imena proizvođača i pružalaca usluga koji, na osnovu njihovog iskustva, nude najbolji odnos cijene i kvaliteta na tržištu.  Na primjer, ispitanicima je u anketi u kategoriji „jogurt najboljeg odnosa cijene i kvaliteta“ postavljeno sljedeće pitanje: „Navedite naziv proizvođača jogurta koji po vašem ličnom iskustvu i mišljenju nudi najboji odnos cijene i kvaliteta na crnogorskom tržištu: „Najčešći odgovor ispitanika na ovo pitanje je bio – „Lazine“. U kategoriji „mlijeko najboljeg odnosa cijene i kvaliteta“ postavljeno  je sledeće pitanje: „Navedite naziv proizvođača mlijeka koje po vašem ličnom iskustvu i mišljenju nudi najboji odnos cijene i kvaliteta na crnogorskom tržištu?“ Najčešći odgovor ispitanika na ovo pitanje je bio – „Lazine“.  U samom istraživanju učestvovalo je 1200 građana Crne Gore starijih od 15 godina koji koriste internet.

Istraživanje je obavljeno putem web ankete metodom CAWI – DEEPMA (Computer Assisted Web Interviewing – Deep Mind Awareness). Anketa je obuhvatila cjelokupnu teritoriju Crne Gore. Za mjerenje odnosa cijene i kvaliteta proizvoda i usluga na tržištu isključivo su korišćeni lično iskustvo, mišljenje, zadovoljstvo i percepcija potrošača. O projektu Best Buy Award u današnje vrijeme, kupci više nego ikada ranije traže bolji kvalitet za potrošeni novac (value for money). Prije nego što se odluče za kupovinu, savremeni kupci upoređuju cijenu i kvalitet svakog proizvoda koji žele da kupe. Odnos između dobre cijene i najboljeg mogućeg kvaliteta (najbolja kupovina) je, više nego ikada ranije, važan za evropskog potrošača. Glavni zadatak istraživanja Best Buy Award je dobijanje uvida u iskustvo i percepciju samih kupaca o tome za koje se proizvode smatra da imaju najbolji odnos cijene i kvaliteta – takozvana najbolja kupovine – best buy. Cilj projekta i sertifikata Best Buy Award je pojednostavljenje potrage za najboljim proizvodima i uslugama po najpovoljnijoj cijeni. Namjera projekta je da bude od koristi kupcima na lokalnom i međunarodnom tržištu. Istraživanje u vezi sa Nagradom za najpovoljniju kupovinu je sprovedeno u skladu sa odredbama Međunarodnog kodeksa o sprovođenju socijalnih  istraživanja i istraživanja tržišta, usvojenog od Međunarodne trgovinske komore i Evropske asocijacije istraživačkih eksperata (ESOMAR – European Associationof Research Experts). Pomenuto istraživanje je ponovljeno početkom 2017. godine, a rezultat istraživanja je bio kao i kod prethodnog istraživanja 2015. godine.

Podijeli novost

© Mljekara Lazine 2024, Powered by Amplitudo