Mljekara Lazine će učestvovati u projektu DigNest

03/04/2021

naslovna slika posljednje novosti mljekare lazine

Mljekara Lazine će učestvovati u projektu Digital Entrepreneurial Nest and Industy 4.0 u Crnoj Gori (DigNest). Ovaj projekat finansiran je uz podršku Evropske komisije.

Fokus projekta je podrška modernizacije visokoškolskih ustanova u Crnoj Gori i to ojačavanjem saradnje sa vodećim preduzećima na tržištu u cilju maksimiziranja benefita digitalne tehnologije u prioritetnim oblastima poljoprivrede i zdravstva, dok se diplomcima, budućim ekspertima i radnoj snazi osigurava prilagođavanje digitalnom dobu.

Ciljevi projekta:

·         Jačanje odnosa između visokoškolskih ustanova i nacionalne ekonomije u Crnoj Gori stvaranjem Akademskog centra iskorišćavajući stručnost u istraživanju i raspoložive kapacitete u prioritetnim poljima poljoprivrede i zdravstva.

·         Unapređivanje kompetencija i vještina zaposlenih u visokoškolskim ustanovama razmjenom iskustava, stručnih znanja i digitalnih vještina, poštujući raznolikost nacionalnih, evropskih i globalnih industrija, izazova i nivoa inovacija.

·         Jačanje kvaliteta visokoškolskih ustanova kroz nove oblike praktične obuke i proučavanje digitalizovanog tržišta rada u prioritetnim poljima poljoprivrede i zdravstva.

·         Poboljšanje internacionalizacije visokoškolskih ustanova uključujući umrežavanje sa drugim centrima za digitalne inovacije i centrima kompetencija razmjenom znanja i vještina.

Kao firma prepoznata po vodećem i kvalitetnom proizvodu u mljekarskom sektoru Crne Gore i kontinuiranom ulaganju u modernu tehnologiju, počastvovani smo što ćemo učestvovati u ovako važnom projektu. Više o projektu na: https://dignest.me/

Podijeli novost

© Mljekara Lazine 2024, Powered by Amplitudo