Novi standardi bezbjednosti hrane

01/11/2017

naslovna slika posljednje novosti mljekare lazine

Početkom 2014. godine Mljekara Lazine otpočela je aktivnosti na implementaciji novih standarda bezbjednosti hrane u saradnji sa konsultantskom firmom Biovet Consulting d.o.o. iz Beograda.Uspješna saradnja dvije kompanije, koja datira još iz 2007. godine i implementacije HACCP sistema, rezultirala je implementacijom ISO 22000 : 2005 sistema bezbjednosti hrane i njegovom sertifikacijom od strane svjetski poznate njemačke sertifikacione kuće TŰV SŰD 10. oktobra 2014.godine. ISO 22000 : 2005 je novi međunarodni sveobuhvatni standard za sisteme menadžmenta zdravstvene bezbjednosti hrane (FSMS). On definiše set opštih zahtjeva za zdravstvenu bezbjednost hrane koji se odnose na sve organizacije u lancu hrane  Predmet primjene ISO 22000 : 2005 jeste upravljanje opasnostima po bezbjednost hrane kako bi se osigurao bezbjedan proizvod i time povećalo zadovoljstvo krajnjih korisnika. Polje rada je fokusirano na kontrolne mjere koje bi trebalo primijeniti kako bi se osiguralo da je proces usklađen sa zahtjevima klijenta i propisima vezanim za zdravstvenu bezbjednost hrane.  Organizacije su svjesne potrebe da se demonstrira i obezbijedi dokaz njihove sposobnosti da proizvedu bezbjednu hranu. Standard ima cilj da poboljša zdravstvenu bezbjednosti hrane i time obezbijedi zaštitu potrošača. Na ovaj način on ojačava poverenje potrošača i povećanje isplativost u lancu snabdijevanja prehrambene industrije. ISO 22000 : 2005 je u saglasnosti sa principima HACCP sistema i on obezbjeđuje međunarodnu usaglašenost primjene HACCP-a. Usvajanje ISO 22000 : 2005 standarda obezbjeđuje kompaniji kompetencije priznate širom sveta. To je pouzdan sistem kontrole koji je potvrđen od strane FAO/WHO i može se primijeniti na sve organizacije koje su vezane za prehrambenu industriju.  ISO 22000 : 2005 daje podsticaj organizaciji za neprestano poboljšanje. Ovo uključuje sisteme interne i eksterne komunikacije, vođenje dokumentacije, usaglašenosti sa higijenskim regulativama i kontrolu rizika zdravstvene bezbjednosti hrane. Ovaj standard omogućava sledljivosti i jasnu komunikaciju u okviru lanca prehrambene industrije preko sistema jasne odgovornosti i nadležnosti svih zaposlenih. Primjenom sistema optimizuju se resursi organizacije interno i u okviru lanca prehrambene industrije. Zaposleni postaju svesniji pitanja vezanih za higijenu i zdravstvenu bezbjednost hrane.  ISO 22000 : 2005 je primjenjiv na sve proizvođače i učesnike u cjelokupnom lancu snabdijevanja prehrambene industrije. Bezbjednost proizvoda je glavno pitanje u međunarodnoj trgovini, a upravo zdravstvena bezbjednost prehrambenog proizvoda i veća zdravstvena zaštita su ciljevi FSMS. Zbog ovoga implementiran ISO 22000 : 2005 povećava međunarodno prihvatanje prehrambenih proizvoda.

Podijeli novost

© Mljekara Lazine 2024, Powered by Amplitudo