Da li je pasterizovano mlijeko mljekare Lazine potrebno kuvati?


U Crnoj Gori postoji tradicija kuvanja pasterizovanog mlijeka koje je spakovano u PVC kese. Pasterizovano mlijeko mljekare Lazine koje je pakovano u PVC kese nije potrebno kuvati, jer je već prošlo termički tretman pasterizacije.