Što je pasterizacija mlijeka?


Pasterizacija je tehnološki postupak zagrijavanja mlijeka na temperaturi nižoj od 100⁰C u određenom vremenskom intervalu. Postupkom pasterizacije uništavaju se patogeni mikroorganizmi štetni po zdravlje ljudi, a da se pri tom ne mijenjaju sastav, ukus i prehrambena vrijednost mlijeka. Pasterizacija je dobila ime po francuskom hemičaru Louis Pasteuru koji je prvi primijenio ovu metodu