Da li ima vitamina u mlijeku?


Vitamini su biološki aktivne supstance neophodne za normalno odvijanje bioloških procesa u organizmu. U mlijeku su ustanovljeni svi do danas poznati vitamini. U pogledu količine neophodne čovjeku za mlijeko se može reći da je bogato vitaminima B1, B2, i B12, srednje bogato vitaminima A i D,  siromašno vitaminima B3, B5, B6,  E i C, dok vitamina K ima u minimalnim količinama. Vitamini u mlijeku su porijeklom iz biljaka i mikroorganizama. Prema tome količina vitamina u mlijeku zavisi i od ishrane krava.