Od čega se mlijeko sastoji?


Hemijski sastav mlijeka (koji smo preuzeli sa sajta http://www.northwalesbuffalo.co.uk/milk_analysis.htm) dat je u sledećoj tabeli:

Sastav mlijeka, u 100 grama [1]

 Sastojak

Jedinica

Krava

Koza

Ovca

 Voda

G

87,8

88,9

83

 Bjelančevine

G

3,2

3,1

5,4

 Masnoće

G

3,9

3,5

6

 Ugljeni hidrati

G

4,8

4,4

5,1

 Energija

Kcal

66

60

95

 Energija

kJ

275

253

396

 Šećeri (laktoza)

G

4,8

4,4

5,1

 Holesterol

Mg

14

10

11

 Kalcijum

IU

120

100

170

 Masne kiseline:

 

 

 

 

 Zasićene

G

2,4

2,3

3,8

 Mono nezasićene

G

1,1

0,8

1,5

 Poli nezasićene

G

0,1

0,1

0,3