Zašto se često kaze da je mlijeko najsavršenija hrana?


„Mlijeko je najsavršenija prirodna hrana“ – Hipokrat 400 g.p.n.e.

Mlijeko predstavlja najsavršeniji prehrambeni proizvod jer je jedina kompletna namirnica koja sadrži sve supstance koje su potrebne za život mladunčadima: proteine, ugljene hidrate,  vodu, minerale, vitamine i fermente (enzime). Količina navedenih sastojaka kod raznih vrsta mlijeka je različita, u zavisnosti od rase, klime, vrste životinje, perioda laktacije, načina držanja itd.