Iz kojih oblasti i od koliko kooperanata mljekara Lazine otkupljuje mlijeko?


Mljekara Lazine otkupljuje mlijeko iz sledećih opština: Danilovgrad, Podgorica, Nikšić, Bijelo Polje, Berane, Rožaje i Petnjica. Broj kooperanata od kojih se otkupljuje mlijeko se kreće od 700 do 750. Krajem proljeća jedan dio kooperanata izdiže na katune, tako da se u tom periodu broj kooperanta smanjuje, a krajem ljeta, odnosno početkom jeseni, oni se vraćaju sa katuna, kada se broj kooperanata uvećava.