Što je mlijeko?


Mlijeko je hranjiva tečnost bijele boje koja nastaje lučenjem mliječnih žlijezda ženki sisara. Ono je osnovni izvor hrane za novorođene sisare, dok još ne mogu variti ostalu hranu. Za potrebe ljudske ishrane koristi se najčešće kravlje, ovčje i kozje mlijeko. U savremenoj proizvodnji i potrošnji najveći značaj ima kravlje mlijeko i ono je u većini zemalja najdominantnija komercijalna vrsta mlijeka.