Da li mlijeko i proizvodi mljekare Lazine sadrže gluten?


Mlijeko i mlijecni proizvodi mljekare Lazine NE sadrže gluten. Mlijeko i mliječni proizvodi dobijeni isključivo od mlijeka (bez miješanja sa bilo kakvim dodacima, aditivima...) ne sadrže gluten i svrstavaju se u tablice bezglutenske ishrane.