Kako se proizvodi kisjela pavlaka?


Pavlaka se proizvodi kroz postupak separacije mlijeka. Savremene mljekare posjeduje uređaj koji se naziva separator, koji je po pravilu samočistiv, i koji ima mogućnost da iz ugrijanog mlijeka u protoku odvaja krupne kapljice masnoće. Odvojena sirova pavlaka se potom standardizuje na željenu masnoću, pasterizuje, hladi na temperaturu od 40⁰C do 45⁰C, zasijava željenim kulturama, pakuje u originalnu primarnu ambalažu, fermentiše,  a nakon dostizanja željenog stepena kisjelosti, ista se hladi na temperaturu od 4⁰C.