Što je jogurt i kako se proizvodi?


Jogurt je kisjelo-mliječni proizvod koji nastaje prirodnim procesom fermentacije mlijeka uz pomoć bakterija. Djelovanjem bakterija dolazi do fermentacije pri čemu mliječni šećer (laktoza) prelazi u mliječnu kisjelinu.

Pod pojmom jogurt kao namirnica podrazumijeva se polutečni mliječni proizvod koji se dobija zagrijavanjem mlijeka i dodavanjem bakterija mliječne kiseline (lat. Lactobacillus bulgaricus i Streptococcus thermophilus). Na temperaturi 42-45°C za 3-6 sata dolazi do fermentacije i kiseljenja mlijeka. Nakon toga jogurt se hladi čime se usporava kiseljenje i produžava svoje trajanje.

Fermentisani mlečni proizvodi predstavljaju prehrambenu namirnicu bogatu proteinima, kalcijumom, neophodnim za rast i razvoj, vitaminima B1, B2 i B12, a zahvaljujući dobrim bakterijama koje se nalaze u njima imaju izuzetno povoljan uticaj na stabilizaciju crijevne mikroflore i na jačanje imuniteta.